large_img

Kvaliteet

Kvaliteedi- ja keskkonna eesmärgid


• Integreeritud juhtimissüsteemi täiendamine organisatsioonisisesele tagasisidele ning töökogemusele tuginedes tegevuskirjeldustega süsteemi tõhusust suurendades;

• Tellimuste õigeaegne täitmine 98 % Tellimustest;

• CE sertifikaadile väljastavate materjalide vastavus tellimusele 100%;

• Ressursi otstarbekas kasutamine, kvaliteet;

• Ümbertöötlemisele mineva toodangu maht mitte üle 1% kogutoodangust;

• Võimalike keskkonnareostuste ennetamine;

• Infoedastus riist- ja tarkvara täiendamine;

• Varuosade operatiivsem tarnimine ja käitlemine tööobjektidel;

• Isikukaitsevahendite uuenduslikkus.